Info

Mikroregión Macháč – Inovec sa nachádza v centrálnej časti Trenčianskeho kraja a je vymedzený katastrami obcí (v abecednom poradí) Bobot, Dubodiel, Horňany, Motešice, Neporadza, Petrova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná.

Hranice mikroregiónu tvoria na severe a severozápade hrebeň Strážovských vrchov, na západe hrebeň Považského Inovca, na juhu a východe hranica trenčianskeho a bánovecko-bebravského okresu.

Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec je súčasťou Trenčianskeho kraja s krajským mestom Trenčín. Z hľadiska medzisídelných väzieb sú významnými väzby na mestá Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Trenčianske Teplice, predovšetkým z pohľadu pracovných príležitostí, kultúry, školstva a športu.